torsdag 3 november 2016

Invandringen har minskat brottsligheten i USA


I den amerikanska presidentvalskampanjen har Donald Trump kopplat ihop invandring och brottslighet på ett sätt som känns igen från nutida europeiska populistpartier. Hätska utspel och hetsande anklagelser om att mexikaner är våldtäktsmän och muslimer terrorister. Historiskt har annars den etniska dimensionen i den amerikanska debatten gällt skillnader mellan vitas och afro-amerikaners brottslighet. Men under 2000-talets första decennium började frågan om den latinamerikanska migrationen via Mexiko väcka allt större uppmärksamhet. Långt innan Trump äntrade den politiska scenen framfördes drastiska förslag om gränsförstärkningar, murar och jakt på illegala invandrare. Förslag som backades upp av en tvärsäker retorik om att invandring leder till ökad brottslighet. Aktuell forskning visar dock att sakförhållandet snarare är det motsatta. Första generationens invandrare är underrepresenterade i förhållande till USA-födda personer med USA-födda föräldrar. Resultaten gäller även för delstater och områden med hög grad av illegal invandring, vilket lett till att man talar om ”lationoparadoxen”. Skillnaderna är stora och effekten så stark att positiva grannskapseffekter har kunnat noteras. Problemtyngda och brottsbelastade områden utvecklas positivt och ”mår bättre” när andelen mexikanska immigranter ökar. För andra generationens invandrare går det dock något sämre, även om inte heller denna grupp är överrepresenterad för registrerad brottslighet. Det tycks snarare vara så att brottsbelastningen för denna grupp motsvarar nivån för befolkningen i stort. Eller annorlunda; brottsbelastningen tycks öka i takt med anpassningen till amerikanska samhällsförhållanden. Det ska även tilläggas att forskningen om invandrares brottslighet inte kunnat påvisa några signifikanta skillnader beroende på ursprungsland eller involvering i särskilda brottstyper. Vad är förklaringen till detta mönster? Faktorer som framhålls är bl.a. traditioner med sammanhållna familjer, stark arbetsetik och auktoritativ uppfostran med hög grad av föräldrakontroll. Andra bidragande orsaker kan vara snabb och enkel tillgång till arbetstillfällen. Den sämre utvecklingen för andra generationens invandrare kan förklaras av sociala utstötnings- och marginaliseringsprocesser som inverkar under ett mer långvarigt socialt etableringsförlopp, särskilt i ett ojämlikt och konkurrenspräglat samhälle med hög omvandlingstakt.

Robert Sampson är en av USAs ledande kriminologer. Han är professor i samhällsvetenskap vid Harvard University, och känd för att tillsammans med John Laub har åter-introducerat studier om kriminalitet sett ur ett livsförloppsperspektiv. Tillsammans mottog de the Stockholm Price in Criminology 2011. Sampson har även varit ansvarig för stora forskningsprojekt som gällt storstädernas socio-ekonomiskt utsatta områden och grannskapets effekter på brottsligheten. Han har också deltagit i den allmänna debatten, och då särskilt pekat på att invandringen till USA har en positiv snarare än negativ inverkan på brottsdrabbade områdens sociala utvecklingsförmåga. Här är en länk till en av hans populärvetenskapliga artiklar i ämnet:Inga kommentarer:

Skicka en kommentar