torsdag 15 mars 2018

Rätt riktning i utsatta områden


När man beskriver läget i de särskilt utsatta områdena jämförs de vanligen med rikare områden, eller med genomsnittet för staden som helhet alternativt landet i stort. Mer sällan tittar man på områdenas egen utveckling över tid. Blir det bättre eller sämre för invånarna i området? I sin serie inför valet – ”Fakta i frågan” – har DN (Kristoffer Örstadius) granskat utvecklingen i landets mest utsatta områden. Data har hämtats från SCB, som har statistik om de s k URBAN 15-områdena – femton socio-ekonomiskt utsatta områden som varit föremål för särskilda statliga satsningar.

Fyra av de femton områdena ligger i Göteborg: Hjällbo, Bergsjön, Norra Biskopsgården och Gårdsten. De finns också med på polisens lista över särskilt utsatta områden. Hur ser utvecklingen ut inom viktiga nyckelområden? DN redovisar utvecklingen för andel förvärvsarbetande, disponibel inkomst och försörjningsstöd för personer i åldrarna 20 – 64 år.

Andel förvärvsarbetande (i procent)
                                                 2000    2016
Hjällbo                                      36,6     57,6 
Bergsjön                                   41,4     55,3 
N:a Biskopsgården                   37,7     55,5 
Gårdsten                                   43        62,1 

Före hela landet har andelen förvärvsarbetande gått från 75,2 % till 78,6 %.

Genomsnittlig disponibel inkomst (räknat som antal pribasbelopp)

                                               2000    2016
Hjällbo                                     2,9       3,6
Bergsjön                                  2,9       3,6
N:a Biskopsgården                  2,8       3,5
Gårdsten                                  3,1       4,0

För hela landet har den disponibla inkomsten ökat från 4,5 till 6,1.

Försörjningsstöd, andel personer i procent

                                                2000    2016
Hjällbo                                     49,1     15,3 
Bergsjön                                  35,4    20,4 
N:a Biskopsgården                  43,9    19,6 
Gårdsten                                  38,2    12,7 

För landet som helhet har försörjningsstödet minskat från 5,5 % till 4,1 %.

Även ohälsotalet – ett mått på antalet dagar med utbetald sjukpenning – har minskat i de fyra Göteborgsområdena, särskilt kraftigt i N:a Biskopsgården (siffror t o m 2015).


Det är en i flera avseenden oväntat positiv utveckling. Skillnaderna i förhållande till riksgenomsnittet är fortfarande stora, men det går åt rätt håll. Det är en positiv utveckling som självfallet också har stor betydelse för det brottspreventiva och trygghetsfrämjande arbetet.