söndag 20 november 2016

AB Volvo och kartellaffären (fortsättning)


I en intervju i GP den 19/11 framhåller vd Martin Lundstedt att Volvo är ett väldigt trovärdigt företag. Inblandningen i kartellbildningen (olaglig prissättning och manipulation av EU:s avgasregler) innebär dock att företaget behöver arbeta mer med trovärdigheten på kort sikt, menar han. Lundstedt beskriver avslöjandet och de rekordstora böterna som att företaget behövt komma till en förlikning med EU-kommissionen. Det ger intryck av att det hela handlat om en civilrättslig tvist mellan två parter, där Volvo gått med på en förlikning. Den beskrivningen är helt missvisande. Det handlar om böter, baserat på att Volvo erkänt att man brutit mot EU:s konkurrenslagar. Det som får Lundstedt att hänvisa till en förlikning är en form av ”straffrabatt” som finns i den aktuella lagen, och som tillkommit för att uppmuntra och belöna parter att ange sig själva och andra. Lagen innehåller också andra ”straffrabatter”, relaterade till hur villigt ett företag är att ”lägga pappren på bordet” och erkänna. Volvo erhöll 40 % + 10 % i bötesrabatt, men dömdes trots det till rekordstora böter på 6,4 miljarder kronor.

Volvo har i sina kommentarer också sagt att manipulationen av priser och avgasregler var något som skedde i Tyskland. Men det är inte hela sanningen. Kommissionär Vesthagen avslöjade den 19 juli 2016 att kartellen bildades i Bryssel i januari 1997, av ”senior managers” från företagens huvudkontor. Under de första sju åren drevs kartellen på denna nivå, i samband med att de höga cheferna träffades på mässor och konferenser. Först därefter (2004) organiserades kartellen på en lägre nivå och började hanteras av företagens dotterbolag i Tyskland. Frågan är vilken/vilka ”senior managers” från Göteborg som var drivande under de första sju åren, och vilken roll koncernchefen Leif Johansson spelade.

Kunder i Norden och i övriga Europa samlas nu för att organisera grupptalan mot Volvo och de andra fällda lastbilstillverkarna. Det talas om stämningar i miljardklassen. Det finns därför anledning att fortsättningsvis följa frågan. En ytterligare anledning är att EU-kommissionens beslut om Scanias roll i kartellbildningen lär komma inom en snar framtid. Då får vi se om Leif Östling, vd för Scania under de aktuella åren och numera ordförande för Svenskt Näringsliv, har rätt i sina bedyranden om att Scania agerat inom lagens råmärken.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar