måndag 3 oktober 2016

Aktuellt om brottsutvecklingen i USA


För ett tag sedan publicerades en TT-artikel om att det dödliga våldet i USA ökat 2015. Ökningen i förhållande till 2014 sas vara den procentuellt högsta sedan 1971. Samtidigt poängterades att nivån på dödliga våldsbrott fortfarande ligger på en jämförelsevis låg nivå. Mord/dråp utgör förvisso den allvarligaste brottsligheten. Men hur ser det ut för annan brottslighet, och hur ser det ut om vi kastar en blick på olika delar (regioner) av USA, och om vi gör en jämförelse mellan några olika storstäder? Och hur många poliser har de egentligen i de amerikanska städerna? Låt oss titta på det.

Mord/dråp ökade från 2014 till 2015 med 10,8 % (till 15 696 fall). Per capita innebär det 4,9 per 100 000 inv. Motsvarande siffra för Sverige är 1,13 per 100 000 invånare. Ungefär två tredjedelar av det dödliga våldet i USA utförs med skjutvapen. I Sverige är det mindre än en tredjedel som sker med skjutvapen.

Grov misshandel ökade med 4,6 %, vilket innebär 237,8 brott per 100 000 invånare. Trots en markant ökning är 2015 års siffror drygt 18 % lägre än 2006.

Medan våldsbrotten ökade 2015, fortsatte egendomsbrotten att minska. Nedgången i förhållande till 2014 var 2,6 %. Totalt anmäldes 2 487 egendomsbrott per 100 000 invånare.

USA är i alla avseenden ett heterogent land. Det gäller förstås även för brottsligheten. Den regionala fördelningen framgår nedan.

Procentuell fördelning av brottsligheten i USA år 2015
Region
Mord/dråp
Grov misshandel
Egendomsbrott
Nordöst
12,4
13,9
10
Mellanvästern
21,5
19,2
19,3
Sydstaterna
45,9
42,8
42,2
Väst
20,2
24,2
24,2
Källa: UCR, FBI 2016

Sydstaterna har med råge den högsta brottsnivån, medan staterna i Nordöst ligger lägst.

Brottsnivån varierar även stort mellan USAs storstäder. Nedan följer några exempel.

Brott per 100 000 inv. i några amerikanska storstäder 2015
Stad
Mord/dråp
Grov misshandel
Egendomsbrott
Baltimore
13,1
342,4
2 625
Chicago
7,7
228,9
2 077,3
Detroit
8,9
323
2 008,4
Los Angeles
4,9
292,8
2 308,1
New York
4,1
357,2
1 518,6
Källa: UCR, FBI 2016

Notera särskilt den höga nivån av dödligt våld i Baltimore (en stad i den landsdel som annars har lägst brottsnivå), och den höga nivån av grova misshandelsbrott i New York. Hur stämmer det med den låga frekvensen av dödligt våld?

Just nu förs en intensiv diskussion om den svenska polisens verksamhet – den nya organisationen, antalet poliser, uppklaringsprocenten, prioriteringar etc. Antalet poliser i USA är betydligt högre än i Sverige. För hela USA ligger antalet poliser (exklusive civilanställda) på 233 per 100 000 invånare. Motsvarande siffra för Sverige är 109 per 100 000 invånare (Eurostat 2016). Antalet poliser varierar i de amerikanska storstäderna. Här är några exempel (antal poliser per 100 000 invånare).

Baltimore                           446
Chicago                              442
Detroit                                335
Los Angeles                       254
New York                           408

Notabelt är att Baltimore har flest antal poliser per invånare, samtidigt som man har en mycket hög brottsnivå. Motsatsen gäller för Los Angeles; lågt antal poliser och samtidigt en jämförelsevis låg brottsnivå. Det indikerar att högt antal poliser och låg brottsnivå inte behöver gå hand i hand.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar