tisdag 17 december 2019

Min icke-medverkan i rapporten ”Går det att lita på BRÅ?”


Jag har varit medlem i BRÅ:s vetenskapliga råd sedan 2007. Under den tiden har landet haft både borgerliga och socialdemokratiska regeringar, myndigheten har haft flera generaldirektörer, polismyndigheten – liksom andra myndigheter som BRÅ samarbetat med – har haft olika chefer, på justitiedepartementet liksom på BRÅ har personal kommit och gått. Så har det också sett ut decennierna dessförinnan. Ändå påstår Stefan Holgersson m.fl. i rapporten ”Går det att lita på BRÅ?” att myndigheten präglas av politisk och ideologisk bias, vidmakthållen av korruptionsliknande band mellan den politiska maktens utövare och chefer på BRÅ. Härutöver hävdas att BRÅ är under stark ideologisk påverkan av kriminologerna vid SU och att en auktoritär myndighetsstyrning har skapat en tystnadskultur vid myndigheten. Envar bör läsa rapporten och ta ställning till de belägg som åberopas, tolkningarna som görs och slutsatserna som dras. För egen del vill jag bidra med att berätta varför jag valde att inte låta mig intervjuas.

När jag per telefon tillfrågades om medverkan och fick en kort beskrivning av projektet, bad jag om kompletterande uppgifter. Jag ville informera mig om syfte, problemställningar, metod, teorianknytning etc. – sådant som normalt finns i en forskningsplan. Jag fick per mail följande svar (inklippt från mail per 2019-10-22):

”Det andra projektet handlar om organisationsforskning och hur man kan öka tilliten för myndigheter. Där krävs inget etiktillstånd. Det är inom det senaste projektet som jag, tillsammans med Ossian Grahn (forskningsassistent) och Malin Wieslander (fil dr vid Linköpings universitet) skriver en rapport. Ossian har varit forskningsassistent ett år och medverkat i doktorandkurs i etik. Malin Wieslander har forskat en hel del på polisen och skrivit bland annat "Den talande tystnaden". Hon, liksom jag, är van att hantera och skydda intervjupersoners identitet. 

Vid intervjuerna styr du vilken väg samtalet tar och jag ställer frågor för att förstå det du berättar. När telefonintervjun genomförts får du en text där du kan läsa, ändra och återta vad det står i text. Även om du sagt en sak vid intervjun behöver det således inte stå med i texten. Och du kan i efterhand komma på saker som du vill lägga till. Det är din ståndpunkt/uppfattning som vi vill fånga. 
Vänliga hälsningar 
/Stefan Holgersson” 

Jag avböjde medverkan eftersom informerat samtycke förutsätter att intervjupersonerna ges utförlig information innan de bestämmer sig för att delta i en undersökning. 

När jag nu läst rapporten förstår jag varför mina e-postlistor från GU under oktober/november begärts ut för granskning (se också rapporten s 19 för motiven till varför e-brevtrafiken begärts ut). Holgersson m.fl. ville på denna väg få tillgång till uppgifter som de inte fick när jag sa nej till att intervjuas. Eventuellt sökte de även efter spår på mailkonversation mellan mig och andra som också avstått medverkan. Det är, vågar jag påstå, ett ovanligt och udda förfaringssätt för insamling av data till ett forskningsprojekt. 

Det som upprör mig mest när det gäller rapportens beskrivning och värdering av vetenskapliga rådets insatser är de felaktigheter och insinuationer som luftas. På s 55 påstås t ex att fyra av sex ledamöter i det vetenskapliga rådet är professorer/gästprofessorer på kriminologiska institutionen vid SU eller/och har arbetat vid BRÅ. Detta ska visa BRÅ:s starka anknytning till nämnda institution. Såvitt jag vet är det bara en, möjligen två, som har haft en sådan anställning. Tre av oss har däremot under senare decennier ägnat tid och kraft åt att bygga upp kriminologiämnet vid andra lärosäten. En kriminologi som inte går i någons ledband. Vilka rådsmedlemmar som under årens lopp har arbetat vid BRÅ eller haft andra BRÅ-uppdrag vet jag inte. Det sägs också att rådens nuvarande bemanning väcker frågor gällande en stark anknytning till det socialdemokratiska partiet. Har Holgersson m.fl.  undersökt rådsmedlemmarnas politiska preferenser och tillhörighet? Jag betackar mig för denna typ av kränkande antydningar om att mina insatser som professor i sociologi med kriminologisk inriktning skulle styras av sådana bindningar.

Eftersom den undersökta perioden omfattar den tid då professor Per-Ole Träskman, vid Lunds universitet och nestor inom nordisk straffrättsforskning, var verksam inom BRÅ:s vetenskapliga råd (han avled under sommaren 2019) vill jag å hans vägnar kraftfullt tillbakavisa alla förtäckta beskyllningar om att han skulle ha låtit sig styras av andra forskare eller av partipolitiska påtryckningar. Det är ynkedom och skam att påstå något som kan tolkas i den riktningen.

  

11 kommentarer:

 1. "felaktigheter och insinuationer som luftas" ?!

  Min herre behagar skämta ?!

  Det står ju svart på vitt att forskningsresultat har ändrats efter politiska påtryckningar, att medarbetare kallas upp till regeringskansliet för att "rätta" slutsatser, om en sektlikande verksamhet.

  Allt detta är givetvis grundlagsbrott (regeringsformen 1 kap. 9§) som en myndighet inte får ägna sig åt.

  Detta är alltså kriminell verksamhet som troligtvis pågått i decennier.

  BRÅs forskning har alltid varit under all kritik om man jämför med andra länder och nu vet vi varför det är så.

  SvaraRadera
 2. Det börjar bli U-landsvarning på Sverige vid det här laget. Om ett enda citat ur studien faktiskt stämmer måste "myndigheten" BRÅ givetvis läggas ner omgående och en haveriutredning tillsättas.

  SvaraRadera
 3. "Kejsaren är naken" !!

  SvaraRadera
 4. Detta är mycket graverande och har dessutom varit känt länge (artikel från 2002):

  https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/4d7vxg/det-ar-katastrof-overallt-pa-bra

  Verkligheten börjar komma ifatt lögnarna !

  SvaraRadera
 5. Men kom ihåg en sak!

  Justerat för sosse-ekonomiska faktorer så har BRÅ talat sanning i alla dessa år !

  Så det så !

  SvaraRadera
 6. Politisk korrekthet har alltid varit ett störningsmoment i debatten. Där man gör cherry pic från rapporter mm från div institutioner och myndigheter.

  Jag ser i kommentarsfälten att Den nya politiska korrektheten tar det till en helt ny nivå. Man angriper och försöker aktivt underminera offentliga verksamheter som inte leverera rapporter etc som inte stämmer överens med den nya politiska korrektheten ”PK2”. Det här är inget nytt för ”PK2”. Tex attacken på SMHI exemplet talar sitt tydliga språk.

  Målet är självklar att egna politiskt propaganda inte kan drivas fullt ut om svenska statstjänstemannatratitionen i myndigheter eller institutioner fortsatt står på egna ben och vara politisk maktneutral. En anrik väldigt svensk paradgren som de som säger sig stå upp för sverige borde värna om istället för aktivt försöka rasera. Bara det är väldigt osvenskt.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ja, det är synd att BRÅ agerar propagande åt PK sekten.

   Det vore absolut bättre med oberoende myndigheter som följer grundlagen.

   Radera
 7. Att en myndighet inte skulle kunna behålla ett starkt politiskt och/eller ideologiskt bias under skiftande politiskt styre är rent nonsens. Självklart kan den det. Det finns flera exempel på detta vid sidan av BRÅ och är ett växande problem i Sverige idag.

  SvaraRadera
 8. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

  SvaraRadera
 9. Jag kommer hit efter tips från Cantwells artikel [ https://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/a/wPpAmn/studien-om-bra-rapporterna-innehaller-stora-brister ]. Tack för en läsvärd text!

  Däremot förväntade jag mig inte att det politiska drevet skulle ta sig hit. De som tror på en rapport som inte har statistiska fakta, eller ändå har enorm urvalsbias, så att den rör sig på ankdot-nivå retar bara upp sig i onödan när de förenar sig med plakatpolitiker som fiskar i så grumliga vatten. Vi som läst den dåliga rapporten håller ändå inte med om den.

  Däremot kan man ha en principdiskussion om myndigheters oberoende och granskning. Nu klarar sig ju Sverige bra (till exempel generellt sjunkande brottsstatistik, på tal om ämnet) så det behövs fakta för att stödja den naiva förväntan att det skulle kunna hjälpa. Jämför privatiseringen av sjukvården, det blev ett "jaha" - lika bra, samma kostnader.

  Och påståendet att BRÅ inte följer grundlagen är lika obevisat det. Tänk på oss stackars läsare som ska vada genom sån sörja bara för att se om någon har ett bra argument någonstans. Inte så mycket i den här tråden (ett *generellt* argument orkar man med), verkar det.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Oj, jag lyckades inte logga in med Googlekontot så nu kan jag inte editera: "ankdot-nivå" = anekdot-nivå.

   Och ledtrådar för referenser (om någon vill söka):

   - Brottstatistik: BRÅ [ :-)!]
   - Privatiseringen: statistisk utvärdering av de första 5 åren (kom förra året. om jag inte missminner mig).

   Radera