söndag 14 juli 2019

När Moderaterna skarvar


I dagens uppskruvade brottsdebatt går det utmärkt att koka soppa på en spik. Det visar Moderaternas kampanj inför EU-valet ”Hej då stöldligor”. Partiet vill sätta stopp för de utländska ligor som härjar i Sverige och som svarar för hälften av bostadsinbrotten. Det ska göras genom stärkt europeiskt polissamarbete och genom att förhindra fri rörlighet för kriminella (oklart hur). Därutöver utlovas att EU-medborgare som begår brott i Sverige ska utvisas. Förutom bostadsinbrotten har bil- och båtstölder utpekats och på ledarsidor har skribenter upprörts över att tullen saknar laglig rätt att beslagta misstänkt stulna varor. Inramningen är den vanliga: regeringen och myndigheterna är naiva och senfärdiga och står på åskådarplats när ”utlänningar” rövar från vanligt folk.

Men ingen tycks ha kollat hur det ser ut? Om härjningar av denna art och magnitud pågår. Om det blir värre, om det höjda tonläget är motiverat, om åtgärderna är proportionerliga? BRÅ har nyss presenterat brottsstatistiken för första halvåret 2019. Men låt oss börja med 2018 års siffror. Av dessa framgår att inbrotten i bostad det året minskade med ca 25 % jämfört med år 2017. Biltillgreppen minskade med 7 % och båtstölderna gick ned med 22 % (de senare minskade med 10 % redan 2017). Under första halvåret 2019 fortsatte den nedåtgående trenden. Bostadsinbrotten minskade med 18 % i jämförelse med första halvåret 2018. Detsamma för bilstölder som minskade med 7%. Båtstölderna låg kvar på samma nivå som första halvåret 2018.

Man kan förstås diskutera vad som är en rimlig brottsnivå. Men att ropa att fara är å färde när verkligheten går åt andra hållet är magstarkt. Moderaternas hurtfriska skarvkampanj tyder på minst två saker: Även etablerade svenska politiker blir alltmer lättsinniga i sin hantering av fakta om utvecklingen inom viktiga politikområden. Och skribenter och journalister dubbelkollar i allt mindre utsträckning. De köper obesedda uppgifter, trots att det är uppenbart att de produceras och sprids av särintressen – branschrelaterade intresseorganisationer och politiker som gör karriär på att vara ”tuffast mot brottsligheten”. 


   

    

1 kommentar:

  1. Jag vistas mycket i Östraby, en liten by i Hörby kommun. Snart sagt alla som driver lantbruk där uppger sig blivit bestulna på jordbruksmaskiner mm. Möjligen har det gått ned något 2018 (och 2019?), men då från en topp där i princip 100% (något överdrivet) är brottsutsatta. Alla där, även jag, är upprörda över hur liten risk stöldligorna löper.

    Så jag stöder kontroller av resande och gods vid Sveriges "inre gräns" mot andra EU-stater, vilket ju också praktiskt är lätt ordnat (räcker med färjelägena i Helsingborg, Trelleborg, Ystad, Karlskrona samt Öresundsbron (i norra Sverige är läget nog inte så allvarligt). Men jag minns att man vid Sveriges EU-inträde angav att Schengen-reglerna förbjöd kontroller vid inre gräns. Är detta förbud nu upphävt (Finland tycks ju kunna genomföra gränskontroll utan efterverkningar)?

    SvaraRadera