måndag 22 oktober 2018

Brottsnivån i amerikanska städer – och tre svenska storstäder

The Brennan Center for Justicevid NY University of Law (www.brennancenter.org) har nyligen presenterat en lättillgänglig sammanställning över brottslighetens omfattning i USA:s 30 största städer. Dataunderlaget avser vanligt förekommande brott som rapporterats till polisen: inbrott, stöld/snatteri, bilstöld, stöld ur/från fordon, misshandel, rån och mord. Totalt sett minskade dessa brott 2017 med 2,1 % jämfört med 2016, varav våldsbrottsligheten sjönk med 1 % och mordfrekvensen med 3,4 %. Men variationen mellan städerna är stor. Nedan har jag sammanfattat situationen i de tio mest drabbade städerna – 2017 jämfört med 2016 (plus de två största städerna NY och LA).


Brott totalt per 100 000
Förändring mot 2016 i procent
Våldsbrott per 100 000
Förändring mot 2016 i procent
Mord per 100 000
Förändring mot 2016 i procent
Baltimore
6 661
+ 2,3
1 998
+ 14, 8
55,4
+ 7,8
Memphis
(saknas)
(saknas)
1 883
+ 8,3
27,0
- 9,6
Detroit
6 335
- 4,9
1 750
- 10,7
39,6
- 12,6
Houston
5012
- 5,4
1 000
+ 2,6
10,7
- 16,9
Washington DC
4 938
- 13,4
790
- 25,1
16,7
- 17,4
Nashville
4 883
+ 3,2
1 065
+ 3,1
16,5
+ 36,0
Chicago
4 308
+ 1,6
1 057
+ 1,0
24,6
- 12,3
Philadelphia
3 943
- 2,6
876
- 3,6
19,7
+ 13,1
Las Vegas
(saknas)
(saknas)
748
- 3,4
12,3
+ 23,5 
Indianapolis
(saknas)
(saknas)
1 243
- 4,1
17,5
+ 2,7Los Angeles
3 154
+ 0,6
688
+ 4,1
7,0
- 4,8
New York
1 923
- 4,2
510
- 6,6
3,4
- 13,4

Topp tre är städer som inte brukar förekomma i medierapporteringen: Baltimore, Memphis och Detroit. Chicago, som Trump kallat katastrof och hotat med militära insatser, kommer längre ned på listan, även om mordfrekvensen är fjärde högst. Men nedgången 2017 jämfört med 2016 är påtaglig. Den årsvisa variationen mellan städerna är stor – med ett spann från – 17,4 % (Washington DC) till + 36 % (Nashville). De största städerna – NY och LA – kommer långt ned på 30-listan; LA som nummer 25 och NY som nummer 30. Vissa städers mordfrekvens är förskräckande. Baltimore med 55,4 mord per 100 000 invånare (16 gånger högre än NY) och Detroit med 39,6 per 100 000 invånare pekar på förhållanden som man annars finner i sydamerikanska länder och storstäder.

Jämförelser mellan olika länders kriminalstatistik är vansklig. Men ett försök utifrån de brottskategorier som the Brennan Centeranvänder skulle för Sveriges tre största städer ge följande bild. Osäkerheten ifråga om brottskategorier är störst för stöldbrotten, där den svenska avgränsningen inkluderar fler juridiska gärningsformer än den amerikanska. För mord har jag utgått från BRÅ:s analys av konstaterat dödligt våld inom ramen för polisorganisationens regioner; region Stockholm, region Väst och region Syd. Det rör sig således om större geografiska enheter med fler fall av dödligt våld och fler invånare än de tre storstäderna. Det ska också sägas att dödligt våld inkluderar fler juridiska gärningsformer än mord, medan den amerikanska avgränsningen avser mord specifikt.  


Brott totalt per 100 000
Förändring mot 2016 i procent
Våldsbrott per 100 000
Förändring mot 2016 i procent
Mord per 100 000
Förändring mot 2016 i procent
Stockholm
8 317
- 4
1 293
- 8
2,1
+ 92
Göteborg
7 512
- 16
1 092
- 6
0,9
+ 6
Malmö
7 794
- 10 
1 241
- 16
0,9
- 43

De tre svenska storstäderna har betydligt högre nivå av totalt anmälda brott än sina amerikanska motsvarigheter. Skillnaden härrör främst från den stora diskrepansen beträffande rapporterade stöldbrott. Differensen ifråga om inkluderade gärningsformer har påtalats, men på samma konto ska också föras varierande anmälningsbenägenhet kopplat till försäkringsregler, graden av försäkringstäckning, enkla och tillgängliga system för anmälan, förtroende för rättsväsendet etc. När det gäller våldsbrott (misshandel och rån) ligger de tre svenska städerna kring mittvärdena för de tio högst noterade amerikanska städerna. Men även härvidlag bör olikheter ifråga om lagstiftning samt ingripande- och rapporteringsrutiner beaktas. Den stora skillnaden i jämförelsen ovan ser vi för mordfrekvensen, eller för de svenska städerna; konstaterade fall av dödligt våld. Här ligger de tre svenska storstäderna betydligt lägre än sina amerikanska d:o. Det bör noteras att Stockholmsregionens höga siffra för 2017 beror på terrorattacken på Drottninggatan och ett osedvanligt högt antal dödliga gängskjutningar.  


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar