onsdag 25 oktober 2017

Dödligt våld i Göteborg 2000 – 2016

Nedan finns en uppdaterad tabell över antal personer i Göteborg som dödats genom ”övergrepp av annan person”. Uppgifterna har jag fått från Socialstyrelsens dödsorsaksregister, varur man gjort en manuell körning avseende Göteborg och uppdelat dödsorsaken på det slags våld som använts. Kategorin ”övrigt våld” rymmer inslag som exempelvis sexuellt övergrepp, strypning/kvävning, dränkning, förgiftning och sprängning.


Antalet fall av dödligt våld uppgår totalt till 139 personer, varav 59 dödats genom knivvåld, 43 med skott och 37 genom övrigt våld. Sett över perioden har knivvåldet minskat medan dödliga skjutningar har ökat, framför allt från 2013 och framåt. Det ska noteras att jag har justerat upp antalet för 2015 med fyra fall. Det gäller personerna som dödades i bilexplosionen i Torslanda. Dessa dödsfall är i den officiella statistiken klassificerade som ”skadehändelse med sprängämne, oklar avsikt”. Skälet till det är att händelseförloppet var oklart när dödsintygen utfärdades. Idag torde det vara klarlagt att de dödades genom att explosionen utfördes av en eller flera andra personer.


Variationen mellan olika år är tämligen stor – mellan 17 fall (år 2000) och 3 fall (år 2005). Genomsnittet är drygt 8 fall av dödligt våld per år. Det dödliga våldet har totalt sett knappast ökat under perioden ifråga. I synnerhet inte om man betänker att tabellen visar antalet faktiska fall per år, samtidigt som befolkningen i Göteborg har ökat med drygt 19 % från år 2000 till 2016.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar